This is new library system. Old system is here.

ล้านนา Subscribe to this list

| Select titles to:
กวีนิพนธ์ล้านนา ค่าวสร้อยห้อยโกลง กำบะเก่า ล้านนาภาษิต / หงษ์คำ กองอารินทร์

โดย หงษ์คำ กองอารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: PL4221 ห25อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: Main Library [Call number: PL4221 ห25อ] (4).
รายงานโครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับหมอเมืองล้านนา และการใช้สมุนไพร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา / หัวหน้าโครงการ เขียน วันทนียตระกูล

โดย เขียน วันทนียตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ร451 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: Main Library [Call number: QV766 ร451 2551] (2).
โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา / สมหมาย เปรมจิตต์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมหมาย เปรมจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: K/TH 200 ค961 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: Main Library [Call number: K/TH 200 ค961 2548] (2).
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ เพื่อสร้างรายการใหม่